توضیحات کامل :

1.تعادل:

فهرست مطالب

مقدمه تعادل

مفهوم تعادل در انسان

مفهوم تعادل در هنر

نحوه ایجاد تعادل

نحوه شناسایی تعادل

انواع تعادل

تعادل در معماری

2.تقارن: تقارن symmetry یعنی یکی شدن

تصویر یک شئ با خود آن شئ وقتی

 یک تبدیل روی آن صورت می گیرد.

به عبارتی اگر یک شئ با انجام یک

تبدیل به خودش تبدیل شود می گوییم

 نسبت به آن تبدیل تقارن دارد.

تعداد صفحه:تعادل:46-تقارن:33

حجم:9.79مگابایت

فرمت:پاور پوینت